Курсова Работа

Лидия Б. Маринова
Маркетинг, 1-ви курс © 2001

Ако говори ме за рекламна агенция информационните потребности биха били следните. Една от най-важните информационни потребности е да знаем как и кой е най-добрия начин за пълно рекламно обслужване на дадена фирма , като с най-минимални разходи ще постигнем най-максимален ефект.Друга много важна информационна потребност е проучването на пазара на съответния продукт. За тези цели рекламната агенция трябва обаче да разполага с компютри. С тяхна помощ ние може да открием нужната информация или да изготвим съответен план или таблица, по която да работим за рекламата на съответния продукт. В този случай използването на компютърът служи за по бързо и по лесно осъществяване на горепосочените цели. Също така с помощта на компютъра можем да извършваме по бързо и лесно нашата кореспонденция с другите фирми или с клиентите ни. Още компютърът би ни помогнал за направа на даден знак или символ на фирмата; за рекламата на продукта; изготвяна на ценови листи; каталози; оформяне на писма, пок
ани и много други неща които биха били от огромна помощ за фирмата и за клиента. С помощта на интернет ние можем да направим една много голяма и добра реклама на много и различни продукти и най прекрасното е, че тази реклама може да бъде видяна от целият свят. И това разбира се ще коства много по малко от колкото една ефективна реклама по телевизията.Също така интернет ни помага за реализирането на някой от горе посочените неща, а именно: обмяна на кореспонденция; проучване на пазара; информация за цените, мащаби а също така и за съществуването на много от нашите конкурентно способни фирми.Как можем да изготвим дадена таблица с помощта на компютърът, и за какво би ни послужила тя ? С помощта на MIKROSOFT EXCEL ние можем да изготвим дадена таблица. Приложението на таблиците в рекламните фирми може да бъде за: изготвянето на ценовите листи, също така за направата на съответните каталози, а защо не и за изготвянето на план по който да се движим при рекламата на съответният прод
укт.Значението на компютрите не само за рекламните но из а всички фирми е огромно, а също така и за частните домове. Но закупуването на даден компютър не е толкова просто, като изключим цената. При закупуването на дадена К.С. ние трябва да имаме съответните познания за нея, и за К.С. като цяло. А именно що е К.С. и от какво се състои тя? Всяка система се състои от 3 основни неща: Hard Wear; Soft Wear; Furm Wear. Това са програми записани предварително в апаратната част на К.С. Друго важно нещо което ние трябва да знаем е, че компютърът се състои от :

процесор
дънна платка
периферия
свързващи устройства
модели
При закупуването на една К.С. ние трябва да знаем колко битове е тя. Битовете това е бързината на К.С. Най-бързи са 32 битовите компютри.32 битов компютър е този, които обработва 32 символа за 32 секунди. Друго важно нещо са херцовете, а това са токовите честоти. Най-добри са компютрите с 486/10. Оперативната памет е също така извънредно важна при подбора на К.С. Тя съхранява програмите като цяло, а също така и техните части по време на изпълнението им. Тя също така съхранява и данните използвани или обработвани в съответствие с програмата.И освен останалото тя съхранява операционната система или част от нея. Важно е да отбележим, че оперативната памет може да бъде разширена с помощта на различни ром или рам чинове. Те представляват единици, които се прибавят към дискетата. Разликата между рам и ром паметта е следната:

Ром паметта не може да бъде изтрита
Ром паметта е само за четене
Ром паметта е също така и енерго независима
Рам паметта от своя страна може да бъде изтрита. Тя също така може да се чете и пише многократно. Рам паметта е енерго зависима и при угасяне на тока например при включен компютър, тя се изтрива. Други важни особености при закупуване на компютър ако е за рекламна агенция, фирма или частен дом са: клавиатура; мишка; колони; монитор; принтер; факс и др.

След всичко това следва да кажем, че К.С. са създадени за да улесняват живота и работата ни. Също така знаейки как да работим с тях те стават незаменима част от нашето ежедневие. За това ние трябва да се стремим към усъвършенстването си при работа с компютрите, а именно защото те не са просто мода, каприз, или нещо ново. Те са необходимост без която ние след време няма да можем.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.